AB Fonları

Interschutz 2010 Ödeneği

Uluslararası Kurtarma, Yangın Önleme, Afetten Koruma ve Güvenlik Etkinliği’ne katılımımız INTERSCHUTZ 2010, Pomorskie 2007-2013 için Bölgesel Operasyonel Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’ndan finanse edilmiştir.

Proje Başlığı: Enternasyonel Ticaret Fuarı INTERSCHUTZ 2010’a aktif katılım ile Platan Sp. z o.o. Satış ve Ticaret Faaliyetleri Geliştirme.

Operasyonel Program: Pomorskie 2007-2013 için Bölgesel Operasyonel Programı.

Araştırma ve Geliştirme

Platan Sp. Z oo Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı 1.4 bendi altında “Hedef odaklı projeler için destek” ve bend 4.1 “Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının uygulanmasına yönelik destek” ‘in bir parçası olarak yürütülmektedir.

Proje uygulama tarihleri: 01/12/2009 – 31/07/2012.

Platan Sp. z o.o. İhracat Geliştirme Planı

Platan Sp. z o.o., Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı bend 6.1’in bölümü olarak Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İhracata Pasaport” Aşama I, “Platan Sp. z o. o. için İhracat Geliştirme Planı” başlıklı bir proje geliştirdi. Projenin amacı, Platan’ın dış pazarlara giriş stratejisini sunmak ve Platan markasını ve ürünlerini yurtdışında tanıtmak için planlama yapmaktır. İhracat Geliştirme Planı’nın onaylanması, şirketin, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında Avrupa Birliği’nin desteği ile amaçlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içeren Programın II. aşamanın uygulamasına olanak sağlayacaktır. Projenin nihai hedefi, yurt dışından alıcılarla işbirliği başlatmak ve ihracat satışlarında dinamik bir gelişme sağlamaktır.

PROJE ADI: Platan Sp. z o.o. İhracat Geliştirme Planı

Aşama I uygulama tarihleri: 15/03 – 31/08/2010.

Platan Sp. z o.o. İhracat Geliştirme Planı Uygulanması

Platan Sp. z o.o, Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı bend 6.1’in bölümü olarak Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İhracata Pasaport” Aşama 2 altinda, “Platan Sp. z o. o. İhracat Geliştirme Planının Uygulanması” başlıklı planının gerceklestirilmesi icin Polonya Kalkinma Ajansi (PARP) ile ödenek antlaşması imzalanamıştır. Projenin amacı, Platan’ın dış pazarlara girmesinin eş finansmanını sağlamak ve Platan markasını ve ürünlerini yurtdışında tanıtmaktır. Projenin nihai hedefi, yurt dışından alıcılarla işbirliği başlatmak ve ihracat satışlarında dinamik bir gelişme kaydetmektir.

PROJE ADI: Platan Sp. z o.o. İhracat Geliştirme Planı’nın uygulanması

Proje uygulama tarihleri: 01/04/2011 – 31/03/2013.